Gepubliceerd op: do, jun 5th, 2014

Verslag New York

Onder dankzegging aan de  General Board of Church and Society, The United Methodist Church, United Methodist Women, and the World Council of Churches heeft Kobe Oser namens West Papua / Melanesia als mede grondlegger van de Decolonization Alliance een tweetal evenementen op 14 en 15 mei jl. in New York succesvol kunnen organiseren. 
4969975_origVoor de Engelstalige mediaverslagen hiervan, zie berichtgeving op onderstaande websites:
Deze uiteindelijk succesvol verlopen evenementen zijn door meer dan 130 geïnteresseerden bijgewoond onder wie diverse diplomatieke vertegenwoordigers, hoge vertegenwoordigers van permanente missies  bij de VN, en lobbyisten van diverse belangengroepen die kantoor houden in New York. Meer nieuws naar aanleiding hiervan volgt.
De samenwerking met deze kerkgroepen bood tevens een goede gelegenheid om eenieder bekend te maken met het kantoor van Kobe Oser vanuit de Decolonization Alliance in New York, gelegen aan 777UN Plaza, tegenover het VN gebouw. De strijd voor zelfbeschikking van West Papua/ Melanesië op basis van dekolonisatie kan zodoende binnen internationaal VN gebied en de diplomatieke wereld voortgezet worden.
De kwestie van dekolonisatie van West Papua is steeds actueler geworden, zie ook  deze regionale berichtgevingen hierover:
– Een Engelstalig artikel mbt de urgentie van dekolonisatie in de Pacific:
– Een eerder verschenen Engelstalig artikel vanuit Indonesisch perspectief, echter deze wordt in de commentaren onderaan het artikel weerlegd door feiten over hoe de VN in diverse resoluties heeft laten vastleggen, dat West Papua eigenlijk nog steeds een gebied is wat slechts geadministreerd wordt door Indonesië, en nog steeds een eigen status heeft volgens VN normen. Zodoende is het de bewoners van West Papua toegestaan om voor een eigen administratie of een andere administratie te kiezen. Zie link met commentaar onderaan: http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/21/is-a-un-resolution-papua-impossible.html
Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Als dienstplichtig militair heb ik mij in 1960 vrijwllig aangemeld voor het vervullen van mijn dienstplicht in Nederlands Nieuw Guinea. In 1962 werd ik na het besluit van de V.N. tegen mijn wil op transport gezet naar Nederland.Later heb ik gehoord wat er allemaal achter de schermen is besproken. Als veteraan wil ik mij voor de doelstelling van Kobe Oser inzetten.
    Om te beginnen met het inzamelen van donaties.
    Graag nadere informatie op welk rekeningnummer deze gestort kunnen worden.
    Hartelijke groeten,
    Leo.

Leave a comment | Uw commentaar

Verslag New York