Gepubliceerd op: do, mei 8th, 2014

Kobe Oser maakt vorderingen

Zoals de in de materie ingevoerden weten is Kobe Oser destijds opgericht voor het belang van de ingezetenen van Nederlands Nieuw Guinea. Wij zetten het proces voort wat Nederland destijds met sluiten van het 1962 New York Akkoord juist wilde afsluiten: Het handhaven van ons recht op zelfbeschikking, conform de besluiten die in 1945 werden aangenomen door de VN. Wij lobbyen dus voor actieve terugkeer van West Papua Melanesië op de lijst van Niet-zelfbesturende gebieden van de VN. Deze lijst is in beheer bij het VN Dekolonisatiecomité, zie hiervoor ook DEZE link.
foto: B. Th. W. Kaisiëpo ontmoet Ban Ki Moon in New York.

foto: B. Th. W. Kaisiëpo ontmoet Ban Ki Moon in New York.

Tot 1962 stond West Papua hier nog gewoon op, maar tot onze niet geringe verbijstering werd deze impliciete erkenning met het New York Agreement simpelweg van deze lijst geschrapt. Daarom voert Kobe Oser een zeer actieve lobby tot op het hoogste niveau bij staten en bij de VN om steun te verkrijgen bij het uitdragen van ons zelfbeschikkingsrecht.

Nu is er onlangs discussie ontstaan, of het principe van dekolonisatie in deze tijd wellicht opnieuw ingericht moeten worden, omdat de lijst van Niet Zelfbesturende Gebieden (NZG’s) bij de UN C-24 tot vorig jaar al jarenlang onveranderd bleef. De lijst werd immers pas in maart 2013 na 23 jaar uitgebreid met Frans Polynesië. Bovendien wordt het UN-C24 als een min of meer ‘stoffig’ comité beschouwd en een gemakkelijke speelbal in het belangenspel van staten. Daarom neemt Kobe Oser, namens West Papua, zitting in de nieuw op te richten Decolonization Alliance, die komende 13& 14 mei het side event organiseert en zichzelf introduceert tijdens de Conferentie van Inheemse Volken in New York.
Deze Decolonization Alliance is vorig najaar opgericht door het Koninkrijk Hawai’i, West Papua, Rapa Nui en de First Nations Indians (Alaska indianen) naar aanleiding van het rapport van VN expert Alfred De Zayas. De Zayas noemt onder recommendation 69N  met name de gebieden West Papua en de Molukken in relatie tot dekolonisatie. Deze conclusie is nog nooit eerder in VN historie door een officiële VN instantie/ expert gedaan en impliceert direct dat er iets misgegaan moet zijn in het dekolonisatieproces van Indonesië (!).
Hier liggen zodoende voor West Papua binnen de nieuwe Decolonization Alliance kansen. Er is kortom, nog volop werk voor Kobe Oser, maar eindelijk maken wij dan nu kansrijke vorderingen.
.
.
 NY11
 NY21
 NY31
 NY41
Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. John Anari schreef:

    Kasumasa…. Manseren Ronanggi berkati President Ben Kaisiepo

  2. ronald jembise schreef:

    kamam manseren ifnob au……. tabea

Leave a comment | Uw commentaar

Kobe Oser maakt vorderingen