Gepubliceerd op: wo, jun 25th, 2014

Morgenster vlag ‘verboten’?

De Nederlandse veteranen die in de jaren 60 hebben gevochten voor de Papoea’s op Nieuw Guinea, mogen zaterdag tijdens het Defilé ‘hun’ Morgenster vlag niet voeren. Gedurende de vijandelijkheden op Nieuw Guinea in 1962, wapperden de Morgenster en de Nederlandse vlag gebroederlijk naast elkaar. Dat is dan ook de reden dat de Vereniging Nederlands Nieuw Guinea Militairen (VNNGM) deze vlag ieder jaar trouw meevoerde tijdens Defilés.

prosper_ego

Chairman P.J.G.A. Ego van OSL

De projectorganisatie van de VNNGM heeft dit jaar, kennelijk onder druk van de projectorganisatie van de Nederlandse Veteranendag, moeten besluiten de vlag niet mee te voeren. De vlag van de Papoea’s echter, is bij Koninklijk besluit toegekend aan de Papoea’s in de aanloop naar hun geplande onafhankelijkheid die voor 1970 was voorzien. Over de gehele wereld wordt deze vlag erkend als het nationale kenmerk van West-Papoea. In de loop van de zestiger jaren ook, heeft het OSL in haar papieren versies van Stavast voortdurend blijk gegeven van een vooruitziende blik met betrekking tot het onderwerp Nieuw Guinea. Toen al drong het OSL aan op zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea’s en vrije verkiezingen. Onder druk van de VN en de VS wisten Nederlandse politici en diplomaten hun rug niet recht te houden en werd de bevolking uitgeleverd aan Indonesië.

Niemand heeft sindsdien uit kunnen leggen waarom de verfoeide koloniale overheersing van Nederland, vervangen moest worden door de dictatoriale overheersing van Indonesië. Nota bene op een moment dat in Nederland al begin werd gemaakt met het verzelfstandigen van Nieuw Guinea. Het resultaat van de toenmalige fouten werden door het OSL nauwkeurig voorspeld: een dictatoriale overheersing door Indonesië, die o.a. heeft uitgemond in een volksverhuizing van vooral Javanen naar Nieuw Guinea en nu zelfs een golf van genocide over het eiland.

De vlag, waarvoor ook Nederlandse soldaten offers hebben gebracht, moet nu dus worden opgeborgen in de kast.

Dat zal de projectorganisatie van de Veteranendag niet zelf hebben bedacht. Het ligt voor de hand dat de Minister van Defensie onder druk van Indonesische autoriteiten heeft bevolen die vlag niet te voeren. Na de diplomatieke flater die de Minister eerder al sloeg, n.l. door excuses aan te bieden voor het besluit van n.b. de Volksvertegenwoordiging om geen tanks aan Indonesië te leveren, is dit een nieuw en bedenkelijk staaltje van onbenul. Op deze manier blijft er voor haar straks niet veel over om met voldoening op terug te kijken want het hele defensieapparaat is in slechts korte tijd verworden tot een ongekende ravage onder haar leiding.

De Nederlandse Veteranendag is vooral bedoeld om Nederlandse militairen te eren die zich hebben ingezet voor volk en vaderland. Een dag die is bedoeld om hen die nog steeds gebukt gaan onder de soms afgrijselijke ervaringen, te laten weten hoezeer dit land en haar bevolking dat waardeert. Maar nu dus even niet voor de Nieuw Guinea Veteranen: hun offers waren kennelijk tevergeefs en worden niet langer gewaardeerd door onze Overheid. Is er dan werkelijk niemand met enig historisch besef? Een klinkende moraal misschien? Een greintje van het lef wat onze militairen daar destijds hadden?

Zie ook de website van het OSL

.

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Saluut drs. P.J.G.A. Ego , een kerel met ruggegraat , een man van STAVAST…U heeft volkomen gelijk..eens gegeven , blijft gegeven .Wil mw. de minister de Morningstar van onze Papua Helden, Sobats afpakken, dan dient de minister een wetsvoorstel tot intrekken en of wijzigen van het Koninklijk Besluit inzake de vlag en Volkslied van West Papua voor te stellen en dus door het parlement zien te loodsen. Als het een dringend verzoek betrof, dan zou de projectorganisatie en het bestuur van de Nederlandse Veteranen Platform, dit verzoek van de minister slechts voor kennisgeving een moeten nemen en verder negeren.

    De huidige generaties ambtsdrager dienen hun vaderlandse geschiedenis met betrekking tot de voormalige koloniën Nederlands Nieuw Guinea , Suriname en de Nederlands Antillen eigen maken. Sobats zaterdag de Morningstar natuurlijk, zoals als gebruikelijk, meedragen tijdens het defilé in Den Haag. Namens Land en Volk van West Papua Melanesia betuig ik U allen mijn diep respect. Voor uw TROUW. DISPIREER NIET , BUIG NIET VOOR HANDLANGERS VAN INDONESIA IN DEN HAAG!

    JE MAINTIENDRAI!

Leave a comment | Uw commentaar

Morgenster vlag ‘verboten’?